Skip to main content
 

บี.วี.ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 

ได้รับความไว้ใจ
จากบริษัทลูกค้าชั้นนำ

ใช้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าที่มีมูลค่าสูง
ด้วยความเชื่อมั่น และมั่นใจต่อการส่งมอบสินค้า
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ทุกรายการ

 

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่ง

จากกรมการขนส่งทางบก และ ตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

1
1

มีรถขนส่งให้บริการมากกว่า 100 คัน

รถบรรทุกเล็กขนาด 4 ล้อ

บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีรถยนต์บรรทุกเล็ก ประเภท 4 ล้อ ขนาดบรรทุก 1 ตัน ให้บริการขนส่งสินค้า

รถบรรทุก 6 ล้อ

รถยนต์บรรทุกประเภท 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 5 ตัน ให้บริการขนส่งสินค้า

ราคาถูกกว่า บริการถูกใจ
สินค้าปลอดภัย มั่นใจ บี.วี.

บริษัท บีวี ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ ในการให้บริการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เป็นหุ้นส่วนสำคัญ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย

การติดตามสถานะการขนส่ง

บริษัท บริษัท บี.วี. ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่ง การบริหารเวลาในการใช้รถ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการใช้รถที่ไม่เหมาะสม เช่น การขับรถออกนอกเส้นทางที่ไม่ได้กำหนด การขับรถด้วยความเร็วที่เกินกำหนด จึงได้ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุกในการบริการขนส่งสินค้าด้วยระบบดาวเทียม (ระบบ GPS ; Glolal Poritioning System) ในรถยนต์ทุกคันของบริษัท เพื่อการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเดินทางขนส่งสินค้า ตลอดเส้นทางการเดินทาง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นรับบรรทุกสินค้ากระทั่งถึงสถานที่เป้าหมายส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

มั่นใจได้

พร้อมส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์ทุกรายการ

รถขนส่ง

บริษัทฯ มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งทุกครั้งก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรถเสีย หรืออุบัติเหตุในระหว่างขนส่ง

บุคลากร

มีการวางแผนเรื่องพนักงานขับรถไว้ล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน

เส้นทางการขนส่ง

มีการศึกษาเส้นทางที่ทำการขนส่งก่อนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความล่าช้า รวมถึงการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่จุดรับสินค้าจนถึงปลายทางไว้เป็นอย่างดี

ฝากข้อความให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  บริษัท บี.วี.ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015

  บี.วี.ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

  เลขที่ 121 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140

  Contact Number

  โทร 033 650933

  มือถือ 084 322 2322