Customer Reference

บริษัท บีวี ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับความไว้ใจจากบริษัทลูกค้าชั้นนำ ให้โอกาส และใช้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าที่มีมูลค่าสูง ด้วยความเชื่อมั่น และมั่นใจต่อการส่งมอบสินค้าที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของสินค้าทุกรายการ